"Btw-ondernemer moet vanaf 2022 aan de slag met eHerkenning"

 
 
 
 
 
 

Vanaf volgend jaar kunnen btw-ondernemers met bijvoorbeeld een bv geen aangifte meer doen in het oude portaal van de Belastingdienst. Het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, stelt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 bij het inloggen verplicht. Er is een uitzondering voor eenmanszaken. Zij kunnen ook met DigiD inloggen. Voor het gebruik van eHerkenning wijst de fiscus op enkele aandachtspunten.

De Belastingdienst weet van ruim 280.000 ondernemingen dat ze nog altijd het oude portaal voor ondernemers gebruiken om btw-aangiften te doen. Vorige week nodigde de Belastingdienst hen via een brief uit de overstap nu al voor te bereiden. Aanvullend op deze brief geeft de dienst antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Hoe kan een ondernemer btw-aangifte doen bij de Belastingdienst?

Iemand kan op drie verschillende manieren btw-aangifte doen bij de Belastingdienst:

  1. Met administratiesoftware. Hierbij is het belangrijk dat de software een rechtstreekse koppeling met de Belastingdienst heeft. Dit wordt ook wel een system2system-koppeling genoemd. En kiest een ondernemer ook voor software met Standard Business Reporting (SBR) dan worden gegevens op een eenduidige manier vastgelegd en snel verwerkt worden door de Belastingdienst.
     
  2. Via een belastingadviseur. Belastingadviseurs helpen bij het doen van een correcte btw-aangifte en bij het insturen van de aangifte via hun eigen software.
     
  3. Direct via Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de Belastingdienst. Een eenmanszaak kan inloggen met DigiD of eHerkenning. Is het bedrijf een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv, dan logt de ondernemer verplicht in met eHerkenning.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is hét inlogmiddel waarmee ondernemers veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij meer dan 500 (semi-)overheidsorganisaties. Zowel eenmanszaken als rechtspersonen kunnen eHerkenning gebruiken. eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Om btw-aangifte te kunnen doen bij de Belastingdienst heeft de ondernemer betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Hoe vraagt een ondernemer eHerkenning aan?

eHerkenning kan een ondernemer aanvragen via een erkende eHerkenningsleverancier en is gebaseerd op de inschrijving van het bedrijf bij de KvK. Het aanvragen van eHerkenning duurt enkele werkdagen. Dit verschilt per leverancier. De verwerkingstijd van een aanvraag is afhankelijk van wat er in het Handelsregister is opgenomen en de aangeleverde gegevens.

Wanneer een ondernemer eHerkenning alleen gebruikt voor het doen van zijn btw-aangifte, dan is ook het speciale Belastingdienst EH3 inlogmiddel mogelijk. De ondernemer kan dan compensatie voor de gemaakte kosten aanvragen. Het is niet mogelijk om met dit middel in te loggen bij de andere (semi-)overheidsorganisaties zoals de RVO.

Wat kost eHerkenning?

eHerkenning is niet gratis. Om ondernemers tegemoet te komen, is er een compensatieregeling. Alle ondernemers die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften via Mijn Belastingdienst Zakelijk kunnen gebruikmaken van de regeling. Eenmanszaken kunnen kosteloos aangifte doen met DigiD.

Een ondernemer kan de compensatieregeling aanvragen wanneer hij het inlogmiddel ‘Belastingdienst EH3 inlogmiddel’ aanvraagt of aangevraagd heeft. Hiermee krijgt hij maximaal twee keer € 24,20 inclusief btw gecompenseerd. De compensatieregeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022 en kan worden aangevraagd via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor een reguliere eHerkenning, die dus ook nodig is voor ondernemingen die zelf de aangifte VPB of de loonaangifte doen, is er geen compensatieregeling.

Is eHerkenning nodig bij uitbesteding van de btw-aangifte?

Wanneer een belastingadviseur de aangifte voor een ondernemer doet, heeft de ondernemer zelf geen eHerkenning nodig. Een belastingadviseur heeft bij eHerkenning wel een machtiging nodig zodat de adviseur namens de ondernemer btw-aangifte kan doen met eHerkenning. Op eherkenning.nl staat meer informatie over machtigen voor eHerkenning.

Bron: Belastingdienst