De financiële diensten van Administratiekantoor Van der Bijl

De financiële diensten van Administratiekantoor Van der Bijl

Reken op ons voor uw winstaangifte of salarisadministratie

De diensten van Administratiekantoor Van der Bijl in Ridderkerk vormen het verlengstuk van uw bedrijf. Wij verzorgen voor onze cliënten een compleet pakket aan financiële diensten:

Financiële administratie | Jaarrekening | Salarisadministratie | Belastingaangiften

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u een of meer diensten aanbieden. Wij beginnen waar u stopt met uw administratie. Zo kunt u zich blijven richten op uw bedrijf.

Financiële administratie

Wij werken met de financiële software van Unit4. Als u zelf uw administratie bijhoudt in eigen software, kunnen wij daarop aansluiten voor het maken van de jaarrekening. Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw administratie online bij te houden met software van Unit4.

Wij kunnen voor u bovendien de aangifte omzetbelasting verzorgen, of periodiek meekijken als u de aangifte zelf doet.

Jaarrekening

Op basis van de door ons of door uzelf verwerkte administratie stellen wij de jaarrekening op die uiteindelijk moet leiden tot de winstaangifte. Onze jaarrekening verstrekt u inzicht in hoe uw bedrijf ervoor staat. De jaarrekening is ook het uitgangspunt voor de belastingaangifte en het gesprek met bijvoorbeeld de bank. De jaarrekening is ook een instrument om de toekomst van uw bedrijf weer eens onder de loep te nemen. Graag denken wij daarin met u mee.

Salarisadministratie

Wij verzorgen voor u de complete loonadministratie.

U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het maken van de salarisafrekeningen, het verzorgen van de aangiften loonheffingen en de opgaven voor diverse instanties, zoals pensioenfondsen.

Belastingaangiften

Naast het verzorgen van de aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunt u ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld een aangifte erfbelasting of voor een fiscaal advies.